fbpx

אם ניתן להם כנפיים,
הם יוכלו לעוף

Mathika מאפשרת לילדים למידה עצמאית של נושאי לימוד מכיתה א׳ – ו׳ בעזרת סרטוני וידאו, הסברים, רמזים, כלי עזר, חידות ומשחקים מתמטיים. כך שהילד לומד בקצב שלו ונהנה מהגילוי וההתקדמות העצמית.

אם ניתן להם כנפיים,
הם יוכלו לעוף

Mathika מאפשרת לילדים למידה עצמאית של נושאי לימוד מכיתה א׳ – ו׳ בעזרת סרטוני וידאו, הסברים, רמזים, כלי עזר, חידות ומשחקים מתמטיים.  כך שהילד לומד בקצב שלו ונהנה מהגילוי וההתקדמות העצמית.

מסלול לימודים
המותאם אישית לכל ילד

Mathika מציעה את כל הנושאים המרכזיים מכיתה א-ו, כך שהילדים יוכלו לבחור את הדרך המתאימה ביותר עבורם. ככל שהילד מתקדם, המערכת מתאימה את רמת האתגר כדי שהילד יהנה, יתקדם וירגיש הצלחה ובטחון.

מסלול לימודים
המותאם אישית לכל ילד

Mathika מציעה את כל הנושאים המרכזיים
מכיתה א – ו, 
כך שהילדים יוכלו לבחור את הדרך המתאימה ביותר עבורם. ככל שהילד מתקדם,  המערכת מתאימה את רמת האתגר כדי שהילד
יהנה, יתקדם וירגיש הצלחה ובטחון.

שאלות מחוץ לספר

Mathika מאפשרת לילדים לעזור למוכר בחנות, למצילה בבריכה או לחקלאי במצוקה, ועוזרת לילדים לקשר בין מתמטיקה מופשטת לבין המציאות המקיפה אותנו.

שאלות מחוץ לספר

Mathika מאפשרת לילדים לעזור למוכר
בחנות, למצילה בבריכה או לחקלאי במצוקה, ועוזרת לילדים לקשר בין מתמטיקה מופשטת לבין המציאות המקיפה אותנו.

 חשבון ללא קשיי קריאה

Mathika משלימה את בית הספר בכך שהיא מאפשרת בשלב הראשון למידה ללא מילים כך שילדים בעלי לקות, עיכוב שפתי או שעברית אינה שפתם הראשונה יוכלו ללמוד מתמטיקה ללא תסכול בשלב קריטי בהתפתחות הדימוי העצמי.

 חשבון ללא קשיי קריאה

Mathika משלימה את בית הספר בכך שהיא מאפשרת בשלב הראשון למידה ללא מילים כך שילדים בעלי לקות, עיכוב שפתי או שעברית אינה שפתם הראשונה יוכלו ללמוד מתמטיקה ללא תסכול בשלב קריטי בהתפתחות הדימוי העצמי.

העצמת הבטחון העצמי

Mathika מציעה מעל 100 סרטונים לימודיים ומאפשרת עזרה והדרכה בכל שאלה. כך שהילד יוכל ללמוד בקצב שלו לפני השיעור, בעקבותיו או סתם מתוך סקרנות אישית.

העצמת הבטחון העצמי

Mathika מציעה מעל 100 סרטונים לימודיים ומאפשרת עזרה והדרכה בכל שאלה,
כך שהילד יוכל ללמוד בקצב שלו לפני השיעור, בעקבותיו או סתם מתוך סקרנות אישית

משחקי חשיבה

 ב-Mathika תוכלו למצוא משחקוני מתמטיקה מאתגרים המאפשרים לילדים לעבור מחישוב פאסיבי לפתרון ולמידה באמצעות התנסות, יצירה וחוויה.

משחקי חשיבה

 ב-Mathika תוכלו למצוא משחקוני מתמטיקה מאתגרים המאפשרים לילדים לעבור מחישוב פאסיבי לפתרון ולמידה באמצעות התנסות,
יצירה וחוויה

עניין ואתגר בכל רגע

Mathika מציעה כלי חקר מתמטיים, חידות, אתגרים ומשחקי חשיבה בהתאם לרמת הילד והנושאים אותם הוא לומד. אתגרי החשיבה מאפשרים לילדים להבין לעומק את הרעיונות המתמטיים

עניין ואתגר בכל רגע

Mathika מציעה כלי חקר מתמטיים, חידות, אתגרים ומשחקי חשיבה בהתאם לרמת הילד והנושאים אותם הוא לומד. אתגרי החשיבה מאפשרים לילדים להבין לעומק את הרעיונות המתמטיים