fbpx

מתיקה ולמידה עצמאית

מתיקה פותחה על ידי אנשי חינוך אלטרנטיבי שרצו ליצור מערכת שתאפשר לילדים ללמוד בצורה עצמאית, מותאמת ליכולת ולא לתבניות של גיל וכיתה, וכזו שרותמת את הסקרנות ואהבת המשחק של הילדים ללמידה מתמטית. מסיבה זו, מתיקה מתאימה ללמידה מרחוק אמיתית

מתיקה ולמידה עצמאית

מתיקה פותחה על ידי אנשי חינוך אלטרנטיבי שרצו ליצור מערכת שתאפשר לילדים ללמוד בצורה עצמאית, מותאמת ליכולת ולא לתבניות של גיל וכיתה, וכזו שרותמת את הסקרנות ואהבת המשחק של הילדים ללמידה מתמטית. מסיבה זו, מתיקה מתאימה ללמידה מרחוק אמיתית

נגן וידאו

העצמת הבטחון העצמי

מתיקה מציעה מעל 100 סרטונים לימודיים ומאפשרת עזרה והדרכה לכל שאלה כך שהילדים יוכלו ללמוד בקצב שלהם לפני השיעור, בעקבותיו או סתם מתוך סקרנות אישית

נגן וידאו

העצמת הבטחון העצמי

מתיקה מציעה מעל 100 סרטונים לימודיים ומאפשרת עזרה והדרכה לכל שאלה כך שהילדים יוכלו ללמוד בקצב שלהם לפני השיעור, בעקבותיו או סתם מתוך סקרנות אישית

משפחתי שנתי

עד 4 ילדים
180 בתשלום מראש לשנה
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה ידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
משפחה גדולה

משפחתי שנתי

עד 3 ילדים
120 בתשלום מראש לשנה
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה ידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
הכי משתלם

אישי שנתי

עד ילד אחד
60 בתשלום מראש לשנה
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה ידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
הכי פופולרי

משפחתי שנתי

עד 4 ילדים
180 בתשלום מראש לשנה
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה ידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
משפחה גדולה

משפחתי שנתי

עד 3 ילדים
120 בתשלום מראש לשנה
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה ידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
הכי משתלם

אישי שנתי

עד ילד אחד
60 בתשלום מראש לשנה
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה ידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
הכי פופולרי
נגן וידאו
עניין ואתגר בכל רגע

מתיקה מציעה כלי חקר מתמטיים, חידות, אתגרים ומשחקי חשיבה בהתאם לרמת הילד והנושאים אותם הוא לומד. אתגרי החשיבה מאפשרים לילדים להבין לעומק את הרעיונות המתמטיים

נגן וידאו
עניין ואתגר בכל רגע

מתיקה מציעה כלי חקר מתמטיים, חידות, אתגרים ומשחקי חשיבה בהתאם לרמת הילד והנושאים אותם הוא לומד. אתגרי החשיבה מאפשרים לילדים להבין לעומק את הרעיונות המתמטיים

ללמוד חשבון ללא קשיי קריאה

מתיקה משלימה את בית הספר בכך שהיא מאפשרת למידה ללא מילים כך שילדים בעלי לקות, עיכוב שפתי או שעברית אינה שפתם הראשונה יוכלו ללמוד מתמטיקה ללא תסכול בשלב קריטי בהתפתחות הדימוי העצמי

נגן וידאו
ללמוד חשבון ללא קשיי קריאה

מתיקה משלימה את בית הספר בכך שהיא מאפשרת למידה ללא מילים כך שילדים בעלי לקות, עיכוב שפתי או שעברית אינה שפתם הראשונה יוכלו ללמוד מתמטיקה ללא תסכול בשלב קריטי בהתפתחות הדימוי העצמי

נגן וידאו
נגן וידאו

שאלות מחוץ לספר

מתיקה מאפשרת לילדים לעזור למוכר בחנות, למצילה בבריכה או לחקלאי במצוקה, ועוזרת לילדים לקשר בין מתמטיקה מופשטת לבין המציאות המקיפה אותנו

נגן וידאו

שאלות מחוץ לספר

מתיקה מאפשרת לילדים לעזור למוכר בחנות, למצילה בבריכה או לחקלאי במצוקה, ועוזרת לילדים לקשר בין מתמטיקה מופשטת לבין המציאות המקיפה אותנו

iMagine Machine™ © 2018 כל הזכויות שמורות