fbpx

מנוי משפחתי חודשי

עד 3 ילדים
75 לחודש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל

מנוי אישי חודשי

לילד אחד
70 לחודש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל

מנוי משפחתי שנתי

עד 3 ילדים
12
50
לחודש בתשלום 150 לשנה מראש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
מבצע קייץ

מנוי משפחתי שנתי

עד 3 ילדים
12
50
לחודש בתשלום 150 לשנה מראש​
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
מבצע חורף

מנוי משפחתי חודשי

עד 3 ילדים
75 חודשי
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל

מנוי אישי חודשי

לילד אחד
70 חודשי
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל