fbpx

מנוי משפחתי חודשי

עד 3 ילדים
45 לחודש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל

מנוי אישי חודשי

לילד אחד
40 לחודש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל

מנוי משפחתי שנתי

עד 3 ילדים
12
50
לחודש בתשלום 150 לשנה מראש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
Black Friday

מנוי משפחתי שנתי

עד 3 ילדים
12
50
לחודש בתשלום 150 לשנה מראש​
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
Black Friday

מנוי משפחתי חודשי

עד 3 ילדים
45 חודשי
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל

מנוי אישי חודשי

לילד אחד
40 חודשי
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל