fbpx

מתיקה פלוס

+Mathika

עבור בתי ספר,  פיתחנו את  +Mathika
מערכת ניהול תלמידים המאפשרת ללוות כמות לומדים גדולה בצורה האפקטיבית והמדוייקת ביותר.

+Mathika

 
מערכת ניהול תלמידים המאפשרת ללוות כמות לומדים גדולה בצורה האפקטיבית והמדוייקת ביותר

הכניסו את שמכם ואת כתובת האימייל על מנת שנוכל לפתוח לכם מנוי

הכניסו את שמכם ואת כתובת האימייל על מנת שנוכל לפתוח לכם מנוי