fbpx

אנחנו רוצים לשמוע אתכם

מתיקה 2 בפיתוח ואחרי מאות מורים ואלפי ילדים שמשתמשים במתיקה אנחנו רוצים לשמוע מכם. מה חסר לכם, מה לשפר, אתם תכתבו ואנחנו נשתדל להטמיע

הפניה היא לנשים וגברים,  באותה מידה