fbpx

תכנית מתיקה - חידוש חווית המתמטיקה בבית הספר

התכנית מקנה למורים ולתלמידים שפה וכלים המותאמים ללומד ולמורה של המאה ה-21.
מאה שבה האדם והטכנולוגיה קרובים מאי פעם, ותהליכי למידה אוטו-דידקטים נדרשים להמשך כל החיים.

ספרי החידות שלנו

אפליקציות מומלצות

פעילויות לכיתה

משחקים