fbpx

מבצע לקיץ

איזה כיף שאתם מצטרפים

*שבוע התנסות חינם בהצטרפות*

מנוי משפחתי חודשי

עד 3 ילדים
5 לחודש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל

מנוי אישי חודשי

לילד אחד
4 לחודש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל

מנוי משפחתי שנתי

עד 3 ילדים
30 לשנה בלבד
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
הכי פופולרי

לכל הצעה, שאלה, ביטול מנוי נשמח לשמוע מכם במייל – support@imagiemachine.com או בטלפון 0546313929

מנוי משפחתי חודשי

עד 3 ילדים
45 לחודש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל

מנוי אישי חודשי

לילד אחד
40 לחודש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל

מנוי משפחתי שנתי

עד 3 ילדים
25 לחודש בתשלום שנה מראש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
הכי פופולרי

לכל הצעה, שאלה, ביטול מנוי נשמח לשמוע מכם
במייל – support@imagiemachine.com
או בטלפון 0546313929