fbpx

הכל כדי

שהם יצליחו

לימודי המתמטיקה מכיתה א’-ו’ לא צריכים

ליצור קושי שמכביד על הורים ומורים,

ובוודאי שלא על ילדים צעירים.

בשביל זה אנחנו כאן.

ללמוד חשבון בכיף

הכל כדי

שהם יצליחו

לימודי המתמטיקה מכיתה א’-ו’ לא צריכים ליצור קושי שמכביד על הורים ומורים, ובוודאי שלא על ילדים צעירים.

בשביל זה אנחנו כאן.

ללמוד חשבון בכיף

ומה אם הילדה שלי, מתקדמת  לגילה ?

מסלול לימודים אישי

כל הנושאים המרכזיים בכיתה א’-ו’ מוכנים עבורכם כדי שהילדים
ילמדו מה שנכון להם, ללא קשר לגיל.

נגן וידאו

ומה אם הילדה שלי, מתקדמת  לגילה ?

מסלול לימודים אישי

כל הנושאים המרכזיים בכיתה א’-ו’ מוכנים עבורכם כדי שהילדים ילמדו מה שנכון להם, ללא קשר לגיל.

נגן וידאו

תגיד, מה הגובה של חייזר ממוצע?

לצאת מספר הלימוד

נלמד לעזור למוכר בחנות, לחקלאית בכוכב מאדים, למצילה בבריכה. תנו לנו לגרום לילדים שלכם לחשוב ולחייך.

נגן וידאו
נגן וידאו

תגיד, מה הגובה של חייזר ממוצע ?

לצאת מספר הלימוד

לעזור למוכר בחנות, לחקלאי בכוכב מאדים או למצילה בבריכה.
תנו לנו לגרום לילדים לחשוב ולחייך.

האמת הילד שלי בן 8 ועדיין מתקשה לקרוא

חשבון ללא קשיי כתיבה

חלק מהילדים מפתחים חשיבה מתמטית לפני יכולת קריאה שוטפת.
ולכן תכננו את העולם שלנו גם עבורם.

נגן וידאו

האמת הילד שלי בן 8 ועדיין מתקשה לקרוא

חשבון ללא קשיי כתיבה

חלק מהילדים מפתחים חשיבה מתמטית לפני יכולת קריאה שוטפת. ולכן תכננו את העולם שלנו גם עבורם.

נגן וידאו

אני חוזרת מאוחר, מה אם אין לי זמן ללמד אותם?

לאפשר לילדים עצמאות

יותר ממאה סרטוני אנימציה, כלי עזר לימודיים ומערכת שתוכננה במיוחד על מנת לאפשר לילדים שלכם עצמאות, ולכם שקט.

נגן וידאו
נגן וידאו

אני חוזרת מאוחר, מה אם אין לי זמן ללמד אותם ?

לתת לילדים עצמאות

יותר ממאה סרטוני אנימציה, כלי עזר לימודיים ומערכת

שתוכננה לילדים, יאפשרו לילדים עצמאות ושקט לכם.

אני רוצה שהוא ילמד, אבל הוא רק רוצה לשחק במחשב

לשחק בעולם מתמטי

מתיקה היא עולם של משחק. בניית דמות, ניהול חוות חיות ועוד עשרות משחקים מאתגרים מחכים לכם בפנים.

נגן וידאו

אני רוצה שהוא ילמד, אבל הוא רק רוצה לשחק במחשב

לשחק בעולם מתמטי

מתיקה היא עולם של משחק. בניית דמות, ניהול חוות חיות ועוד עשרות משחקים מאתגרים מחכים לכם בפנים.

נגן וידאו