fbpx

סולמות ונחשים

אחד השלבים המורכבים לילדים הוא המעבר מעולם המספרים השלמים אל עולם השברים 💔. נקודת זמן אשר מסמנת לילדים ומבוגרים רבים את תחילת החרדה ממתמטיקה. אז לקחנו את משחק הילדות של סולמות ונחשים 🐸, והתאמנו אותו לתחום הלמידה כי חוויה ומשחקים הם המפתח לשלב למידה טבעית עם למידה פורמלית

[wpdm_package id='3571']